Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte för 2021 avklarat

26 FEB 2022 19:09
Årsmötet ägde rum den 21 februari och det blev samma styrelse som förra året. Förslaget till det nya organisationsupplägget godkändes också.
 • Uppdaterad: 26 FEB 2022 19:09

Årsmöte i Karlstads Bågskytteklubb
Datum 21/2–2022 

Protokoll 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  12 stycken medlemmar med rösträtt var närvarande. (från punkt 11d var vi 13 stycken medlemmar).
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
  Mattias Boström valdes till mötesordförande och Malin Johansson till sekreterare.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
  Bosse Eriksson och Tim Nyström Jansson valdes till protokollförare. Gunnar Persson valdes till rösträknare. 
 4. Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt?
  Det har gjorts utskick via mail till medlemmarna i enlighet med stadgarna och mötet har även funnits i kalendern på hemsidan. Mötet befanns därmed utlysts på rätt sätt. 
 5. Fastställande av föredragningslista.
  Föredragningslistan godkändes. Inga övriga frågor tillkom. 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret inklusive hantering av utmärkelser till medlemmar.
  Verksamhetsberättelsen presenterades och kompletterades på enstaka ställen.
  Årsredovisningen redovisades. 2021 års resultat blev 7 996 kr. Se bilagor för dokumenten.  

Calle Staaf tilldelas Barbro Lundqvists ungdomspris för år 2021 med följande beskrivning:  

”Calle har ett stort hjärta för bågskytte och engagerar sig på ett uppskattat sätt i styrelsen som ungdomsrepresentant. Han är pålitlig och ställer alltid upp när något behöver göras på ett föredömligt sätt. Calle levererar även i sitt bågskytte, är träningsvillig och, inte minst, en fin kompis”. 

 1. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret-/räkenskapsåret.
  Lena Erikssons revisionsberättelse gicks igenom. 
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 1. Fastställande av medlemsavgifter.
  Styrelsens föreslag att medlemsavgifterna ska vara densamma som tidigare år godkändes. Det vill säga att medlemsavgifterna för år 2023 är 900 kr/år för familj, 500 kr/år för seniorer samt 400 kr/år för juniorer och pensionärer. 

 2. Behandling av styrelsens förslag
  Styrelsens utsända förslag till organisationsförändring godkändes efter en presentation med positiv feedback. Tanken är att skapa grupper som täcker in föreningens uppgifter utefter intresseområden för att skapa en trivsam och fungerande struktur fördelade på fler personer. Styrelsen kommer arbeta vidare med detta under år 2022. Se bifogat dokument.  
 1. Val av styrelsens sammansättning. Val av;
 1. Föreningens ordförande för en tid av ett år
  Gunnar Persson omvaldes till ordförande för ett år. 
 1. (udda år) Föreningens sekreterare för en tid av två år.
  Malin Johansson valdes till sekreterare förra året förblir på sin post ett år till.
 1. (jämna år) Föreningens kassör för en tid av två år

Ann-Sofie omvaldes till kassör för två år.  

 1. Halva antalet (2 av 4) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  Jerry Eriksson och Kevin Ward omvaldes för två år. 

(Therese Olsson och Henrik Eriksson valdes förra året och kvarstår ett år). 

 1. En, helst två, ungdomsrepresentanter för en tid av ett år.
  Hanna Nilsson och Calle Staaf omvaldes för ett år. (Tim Nyström Jansson är backup)  
 1. En revisor och en ersättare för en tid av ett år.
  Lena Eriksson utsågs till revisor för ett år.
  Britta Eriksson valdes som ersättare för ett år. 
 1. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en utses till sammankallande
  Mattias Boström och Lars Berglund omvaldes till valberedningen för ett år. Mattias Boström utsågs till sammankallande. 
 1. Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

Styrelsen fick mandat att fritt utse ombud för föreningen. 

 1. övriga frågor.
  Inga övriga frågor behandlades. 

 

Skribent: Gunnar Persson
E-post: Adressen Gömd

 

 dopingvaccinering

 

 

 

trygg

Facebook

Postadress:
Karlstads BK - Bågskytte
Ann-Sofie Boström, Ålvägen 13
66340 Hammarö

Kontakt:
Tel: 054837388
E-post: This is a mailto link

Se all info