Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokollet – till slut

18 MAR 2015 21:44
Det tog tid att får justerarnas signaturer på plats, men nu är protokollet från årsmötet godkänt och klart.
  • Skapad: 18 MAR 2015 21:44

Årsmöte 2015 

Karlstads Bågskytteklubb, 2015-02-18

 

Närvarande

Gunnar Persson, My Spector, Per Spector, PG Hellström, Jerry Eriksson, Britta Eriksson, Bo Eriksson, Catharina Hermansson, Henrik Eriksson, Michael Fuchs, Sanna Sundqvist, Daniel Jacobsson, Odd Råberg, Ann-Sofie Boström, Mattias Boström.

 

Klubbens ordförande Gunnar Persson öppnade mötet.

 

1. Fastställande av röstlängd: 15 medlemmar närvarande.

 

2. Bo Eriksson valdes till mötets ordförande, Odd Råberg till dess sekreterare.

 

3. Protokolljusterare: Michael Fuchs och PG Hellström. Rösträknare: Per Spector.

 

4. Mötet har utlysts på riktigt sätt.

 

5. Dagordningen fastställdes. Gunnar önskade att mötet började med punkt 10 och så skedde.

 

6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Styrelsen har inte lyft fram särskilda förslag och det har inte kommit in motioner.
Utdelning av Barbro Lundqvists ungdomspris 2014: My Spector.
Motivering:
”My har under 2014 gått från klarhet till klarhet i sitt bågskytte och representerat klubben på ett föredömligt sätt på såväl mästerskapstävlingar som mindre tävlingar. Samtidigt har My varit en uppskattad kompis som förgyllt tillvaron för klubbmedlemmarna under träning och tävling.”

 

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med resultat och balansräkningen för 2014 fastställdes med några justeringar.
Justeringar: ”7-25 år för LOK-stöd” och tillägget för resultatdisposition ”Överskottet förs över till nästa års verksamhet”.

 

8. Revisionsberättelse för 2014 föredrogs.

 

9. Styrelsen för 2014 beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

10. Medlemsavgifter för 2016 fastställdes till att förbli oförändrade: Junior, 300 kr. Senior, 400 kr. Familj 800 kr (aktiva skyttar). Stödmedlem 150 kr. För nya medlemmar under sista kvartalet från 1 oktober betalar nya medlemmar en 25-procentig årsavgift.

 

11. Valärenden
Ordförande: Gunnar (omval)
Vice ordförande: Sanna Sundqvist
Sekreterare: Odd Råberg för två år
Kassör: Ann-Sofie Boström valdes i fjol på två år
Styrelseledamöter: Per Spector på två år. Kevin och Jerry valdes på två år i fjol.
Ungdomsrepresentanter: Daniel  Jacobsson (omval), Johanna Arkeklev.
Revisor: Lena Eriksson. Revisorssuppleant: Britta Eriksson.
Valberedning: Mattias Boström, Henrik Eriksson valdes för ett år.
Ombud till SBF-möte: Styrelsen får mandat att utse vid behov.

 

12. Övrigt
Henrik Eriksson informerade om en motion som han har skrivit och styrelsen ställt sig bakom till riksförbundet om regeländringar som innebär att yngre juniorer inte behöver gå upp så mycket i avstånd på fält- och jakttävlingar som idag.

Gunnar informerade om att klubbmästerskapet är flyttat från 8 mars till 22 mars.

Magnus Hultcranz och Anders Våström tackades i sin frånvaro för det gångna årets insatser.

 

13. Mötet förklarades avslutat.

Skribent: Odd Råberg

 

 dopingvaccinering

 

 

 

trygg

Facebook

Postadress:
Karlstads BK - Bågskytte
Ann-Sofie Boström, Ålvägen 13
66340 Hammarö

Kontakt:
Tel: 054837388
E-post: This is a mailto link

Se all info